LỊCH SỬ 10 – BÀI 10. THỜI KỲ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN  CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN TÂY ÂU

(Từ thế kỷ V đến thế kỷ XIV)


Bản đồ Tây Âu từ thế kỷ I đến V

I. Sự hình thành các vương quốc phong kiến Tây Âu

       Từ thế kỷ III, đế quốc Rô ma  lâm vào tình trạng khủng hoảng suy vong, giữa lúc ấy người Giéc man  từ phương Nam tràn xuống xâm chiếm.

       Năm 476, đế quốc Rô ma bị diệt vong, chế độ chiếm hữu nô lệ kết thúc, thời đại phong kiến bắt đầu ở châu Âu.

       Khi vào lãnh thổ của Rô ma, người Giéc-man đã:

+       Thủ tiêu bộ máy nhà nước Rô ma, lập nhiều  vương quốc mới  như vương quốc Ang lô- Xắc  xông, Phơ răng, Tây Gốt, Đông Gốt.

+         Chủ  đất  của chủ nô cũ  được chia cho quý tộc  và tướng lĩnh quân sự.

+         Tự phong các tước vị, hình thành tầng lớp quý tộc.

+         Ki tô giáo  dần dần  có vai trò và có ưu thế  trong đời sống nhân dân.

+       Tầng lớp quý tộc và tăng lữ  được hình thành  có đặc quyền và giàu có, trở thành các lãnh chúa phong kiến, còn nô lệ  và nông dân  biến thành nông nô  phụ thuộc lãnh chúa.Quan hệ sản xuất  phong kiến Châu Âu hình thành.


Sự xâm lược của các tộc người  Giéc –man vào đế quốc Rô –ma

Lược đồ các quốc gia phong kiến Tây Âu

Mô  hình một lãnh địa phong kiến

Lâu đài của lãnh chúa

2. Xã hội phong kiến Tây Âu

a. Sự hình thành

– Đến giữa thế kỷ IX, phần lớn đất đai đã được quý tộc và nhà thờ  chia nhau chiếm đoạt xong  gọi là lãnh địa phong kiến, đây là  thời kỳ phân quyền.

– Chủ của lãnh địa gọi là lãnh chúa.

– Lãnh địa gồm đất của lãnh chúa và đất khẩu phần.

– Người sản xuất chính là nông nô, nô lệ phụ thuộc vào lãnh chúa, phải nộp tô phục dịch, cung đốn cho lãnh chúa, bị bóc lột họ đã vùng lên đấu tranh.

b. Sự phát triển và đặc điểm kinh tế

          * Kỹ thuật canh tác tiến bộ.

          * Quan hệ sản xuất phong kiến: lãnh chúa  bóc lột nông nô.

          * Kinh tế tự cung tự cấp.

– Mỗi lãnh địa là một đơn vị độc lập, chế độ phong kiến phân quyền.

– Các lãnh chúa sống nhàn rỗi, xa hoa, họ bóc lột tô thuế  và sức lao động của nông nô.Nông nô nổi dậy đấu tranh  như khởi nghĩa Giắc cơ ri ở Pháp năm 1358..

3. Sự xuất hiện thành thị trung đại

– Do sản xuất phát triển từ  thế  kỷ XI, nên xuất hiện  tiền đề nền kinh tế hàng hóa  .

– Năng suất lao động tăng  tạo ra nhiều sản phẩm thừa.

– Thủ công nghiệp tách khỏi nông nghiệp, và tách khỏi lãnh địa, hàng hóa bán ra thị trường một cách tự do, thường tập trung ở nơi đông người, các ngã ba đường, bến sông  để buôn bán trao đổi, lập ra thị trấn, sao trở thành thành thị.

– Trong thành thị có các thương hội và phường hội.

– Sự phát triển của thủ công nghiệp và thương nghiệp  trong thành thị đã phá vỡ nền kinh tế tự nhiên  của các lãnh địa, tạo điều kiện cho kinh tế hàng hóa phát triển.

-Thành thị đã xóa bỏ chế độ phong kiến phân quyền, xây dựng chế độ phong kiến tập quyền, thống  nhất quốc gia dân tộc.

– Mang không khí tự do, mở mang trí thức, các trường đại học ra đời như Bô lô nha ( Ý ). O- xphớt (Anh), Xooc – bon ( Pháp).


Hội chợ ở Đức.

Cảnh sinh hoạt trong thành thị phương Tây.

(Cô. Đoàn Thị Hồng Điệp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *