UNIT 14: THE WORLD CUP

Giáo viên: T.S Nguyễn Thị Bạch Yến

Giới thiệu:

C. Writing & Speaking: rèn luyện kỹ năng nói và viết theo chủ đề : “ THE WORLD CUP”

– kỹ năng nói: thảo luận về “THE WORLD CUP” , tham khảo bài hội thoại mẫu, làm việc nhóm.

– kỹ năng viết: cách viết bài thông báo.

Tìm Hiểu Thêm:  Giải bài tập SGK đại số 10 ~ Bài 1: Mệnh đề

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *