Unit 8. THE STORY OF MY VILLAGE

   Giáo viên:   Thạc sĩ  Nguyễn Thị Bạch Yến.

   Giới thiệu:

   A. Reading & Vocabulary: Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu theo chủ đềTHE STORY OF MY VILLAGE”.

   _ Học sinh sẽ có thêm nhiều từ vựng  miêu tả về làng quê và sự thay đổi của làng quê theo tiến trình đổi mới của đất nước.

_ Học sinh sẽ học được kĩ năng đọc lấy thông tin chi tiết (scanning)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *