Chương I. NGUYÊN TỬ

Bài 1. THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ

Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân

Nội dung bài học:

Thành phần cấu tạo, kích thước và khối lượng nguyên tử – Điện tích và số khối hạt nhân – Đồng vị, nguyên tử khối trung bình.

Nguyên tử là một loại hạt vi mô đại diện cho nguyên tố hoá học, không thể bị phân chia trong các phản ứng hoá học và thường tồn tại ở trạng thái kết hợp.

Tương tự như con người là phần nhỏ nhất của xã hội, đại diện cho một dân tộc, không thể chia nhỏ được nữa và luôn luôn tồn tại ở trạng thái kết hợp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *