Bài 8. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC VƯƠNG QUỐC CHÍNH Ở ĐÔNG NAM Á


Lược đồ các quốc gia cổ Đông Nam Á đến thế kỷ XV

Lược đồ các quốc gia Đông Nam Á cổ đại và phong kiến

1. Sự ra đời của các vương quốc cổ ở Đông Nam Á

Hiện nay Đông Nam Á có 11 nước là Việt nam, Lào, Campuchia,Thái Lan, Mianma, Ma lai xi a, Xingapo,In đô nê xi a, Phi lip pin,Bru nây, Đông Ti mo.

* Điều kiện tự nhiên: Địa hình rộng lớn, bị chia cắt bởi những dãy núi đá vôi, không có đồng bằng rộng lớn; khí hậu nhiệt đới gió mùa, thuận lợi kinh tế nông nghiệp trồng lúa nước và nhiều loại cây trồng khác.

* Điều kiện ra đời các vương quốc cổ ở Đông Nam á.

       Thời đồ đá  Người  tối cổ  ở khắp Đông Nam Á.

       Thế kỷ  đầu  Công Nguyên biết dùng đồ sắt:  kinh tế nông nghiệp trồng lúa nước là chủ yếu, nghề thủ công truyền thống phát triển như dệt, làm gốm, đúc đồng và rèn sắt. Buôn bán đường biển rất phát triển, một số thành thị hải cảng ra đời, xuất hiện các trung tâm buôn bán nổi tiếng. Hải cảng Óc Eo (An giang),Ta-kô -la ( Mã Lai)và bắt đầu xuất hiện các quốc gia  nhỏ đầu tiên.

       10 thế kỷ đầu sau Công Nguyên xuất hiện các quốc gia nhỏ  như Champa, Phù Nam, các vương quốc hạ lưu sông Mê Nam,đảo In đô nê xi a.

       Các quốc gia này tranh chấp lẫn nhau dẫn đến sự sụp đổ của  các vương quốc cổ, từ đó hình thành  các quốc gia phong kiến hùng mạnh sau này. 


Vương quốc Cam puchia  thế kỷ XII

2. Sự hình thành và phát triển của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á

* Từ thế kỷ VII đến X, tại Đông Nam Á đã hình thành một số quốc gia phong kiến dân tộc:

       Như Vương quốc Cam puchia của người Khơ me

       Vương quốc của người Môn và người Miến  ở hạ lưu sông Mê nam.

       Vương quốc của người In đô nê xi a ở Xu ma tra và Gia va…. 

* Từ thế kỷ X đền  XV III  hình thành, phát triển và thịnh đạt:

       In đônêxia thống nhất và phát triển hùng mạnh dưới vương triều Mô-giô-pa-hít (1213 – 1527).

       Bán đảo Đông Dương  có Đại Việt,Champa,Campuchia.- Pagan (Mianma)ở lưu vực sông I- ra –oa- đi.

       Người Thái ở thượng nguồn sông Mê Kông  di cư xuống phía  nam  lập ra Su -khô- thay (Thái lan)ở lưu vực sông Mê-nam ;và Lạn Xạng(Lào)ở trung lưu sông Mê- Công.

       Đây cũng là giai đoạn  kinh tế phát triển thịnh vượng, cùng với sự phát triển  văn hóa riêng biệt.

* Sau thế kỷ XVIII  Đông Nam Á cổ suy yếu nhưng xã hội phong kiến vẫn tồn tại.

* Giữa thế kỷ XIX bị phương Tây  Xâm chiếm


Toàn cảnh đô thị cổ Pa gan (Mianma )

Toàn cảnh khu đền tháp Bô -rua-bu- đua –In đô nê xia a

(Cô. Đoàn Thị Hồng Điệp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *