BÀI 21
QUY LUẬT ĐỊA ĐỚI VÀ PHI ĐỊA ĐỚI

 I. Quy luật địa đới

1. Khái niệm
– Là sự thay đổi có quy luật của tất cả các thành phần địa lí và cảnh quan địa lí theo vĩ độ.
– Nguyên nhân: Do trái đất hình cầu và bức xạ mặt trời tạo  góc nhập xạ của Mặt Trời đến bề mặt trái đất thay đổi từ xích đạo về hai cực.

2. Biểu hiện của quy luật
a. Sự phân bố các vòng đai nhiệt trên Trái Đất

Các vòng đai

                          Vị trí

 

Giữa các đường đẳng nhiệt

Khoảng vĩ tuyến

Nóng

200C của 2 bán cầu

300đến 300N

Ôn hòa

200C và 100C của tháng nóng nhất

300 đến  600 ở cả hai bán cầu

Lạnh

Giữa 100 và 00 của tháng nóng nhất

Ở vòng đai cận cực của 2 bán cầu

Băng giá vĩnh cửu

Nhiệt độ quanh năm dưới 00C

Bao quanh cực

b. Các đai khí áp và các đới gió trên Trái Đất
– 7 đai khí áp:
          + 3 đai áp thấp: 1 ở xích đạo, 2 ở ôn đới.
          + 4 đai áp cao: 2 cận chí tuyến, 2 ở cực.
– 6 đới gió: 2 mậu dịch, 2 ôn đới, 2 Đông cực.

c. Các đới khí hậu trên Trái Đất
Có 7 đới khí hậu chính: xích đạo, cận xích đạo, nhiệt đới, cận nhiệt, ôn đới, cận cực, cực.

d. Các nhóm đất và các kiểu thảm thực vật:
– Có 10 nhóm đất từ cực đến xích đạo.
– Có 10 kiểu thảm thực vật từ cực đến xích đạo.
– Tuân thủ theo quy luật địa đới.

Tìm Hiểu Thêm:  Bài 4. Bài tập Oxy - Ozon - hiđro peoxit

II. Quy luật phi địa đới
1. Khái niệm

– Là quy luật phân bố không phụ thuộc vào tính chất phân bố theo địa đới của các thành phần địa lí và cảnh quan.
– Nguyên nhân:
+ Nguồn năng lượng bên trong Trái Đất phân chia bề mặt Trái Đất thành lục địa, đại dương, núi cao.

2. Biểu hiện của quy luật

 

Khái niệm

Nguyên nhân

Biểu hiện

Quy luật đai cao

Sự thay đổi có quy luật của các thành phần tự nhiên theo độ cao địa hình

Giảm nhanh nhiệt độ theo độ cao, sự thay đổi độ ẩm, lượng mưa

Phân bố vành đai đất, thực vật theo độ cao

Quy luật địa ô

Sự thay đổi các thành phần tự nhiên và cảnh quan theo kinh độ

– Sự phân bố đất liền và biển, đại dương -> Khí hậu lục địa bị phân hóa từ đông sang tây

– Núi chạy theo hướng kinh tuyến

Thay đổi thảm thực vật theo kinh độ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *