QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH. ĐỊNH LUẬT SACLO

Nội dung bài học:

1. Bài giảng:

– Quá trình đẳng tích

– Định luật Saclo

– Đường đẳng tích.

– Một số ví dụ và bài tập liên quan .

2. Bài tập.

– Với 11 bài tập tự luận và các câu trắc nghiệm lý thuyết về quá
trình đẳng tích, định luật Saclo được lấy từ các đề kiểm tra của các trường,
sách bài tập vật lý nâng cao. Các bài tập này được khái quát thành vấn đề
sau :

Vấn đề : Quá
trình đẳng tích. Định luật Saclo

** Qua bài học này, các bạn sẽ biết được thế nào là quá trình
đẳng tích, định luật Saclo và một số bài tập áp dụng. Dạng bài tập này là phần
bài tập quan trọng của phần chất khí, có nhiều ứng dụng trong thức tế và có
trong các đề thi.

Bài tập 1

Bài 1: Hệ thức nào sau đây không phù hợp với nội dung của định luật Sác – lơ?

A. p ~ T

B. p ~ t

C. p/T = hằng số

D. p1/T1 = p2 /T2

Bài 2: Trong hệ tọa độ (p,T) đường biễu diễn nào sau đây là đường đẳng tích

A. Đường hyperbol

B. Đường thẳng kéo dài đi qua gốc tọa độ O

C. Đường thẳng kéo dài không đi qua gốc tọa độ O

D. Đường thẳng cắt trục p tại điểm p = p0

Bài 3: Quá trình nào sau đây có liên quan tới định luật Sác-lơ?

A. Quả bóng bàn bị bẹp nhúng vào nước nóng, phồng lên như cũ.

B. Thổi không khi vào một quả bóng bay.

C. Đun nóng khí trong một xilanh kín.

D. Đun nóng khí trong một xilanh hở.

Bài 4: Các câu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai?

A. Trong quá trình đẳng tích, áp suất của một lượng khí tỉ lệ thuận với nhiệt độ.

B. Trong quá trình đẳng tích, thương số của áp suất và nhiệt độ tuyệt đối của một lượng khí xác định là một hằng số.

C. Trong quá trình đẳng tích, khi t0C tăng 200C 400C thì P tăng gấp đôi.

D.Trong quá trình đẳng tích, khi t0K tăng 200 K 400 K thì P tăng lên gấp đôi


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Bài tập 2

Bài 1: Một bình chứa một lượng khí ở nhiệt độ 300C và áp suất 2 bar. Hỏi phải tăng nhiệt độ lên bao nhiêu để áp suất tăng gấp đôi

ĐS: 606k

Bài 2: Một bình kín chứa khí ôxi ở nhiệt độ 200C và áp suất 105 Pa. Nếu đem bình phơi nắng ở nhiệt độ 400C thì áp suất trong bình sẽ là bao nhiêu?

ĐS: 1,068.105Pa

Bài 3: Một săm xe máy được bơm căng không khí ở nhiệt độ 200C và áp suất 2 atm. Hỏi săm có bị nổ không khi để ngoài nắng nhiệt độ 420C? Coi sự tăng thể tích của săm là không đáng kể  và biết săm chỉ chịu được áp suất tối đa là 2,5 atm.

ĐS: 2,15atm, săm ko nổ

Bài 4: Một bình thuỷ tính kín chịu nhiệt chứa không khí ở điều kiện chuẩn. Nung nóng bình lên tới 2000C. Áp suất không khí trong bình là bao nhiêu ? Coi sự nở vì nhiệt của bình là không đáng kể.

ĐS: 1,73atm

Bài 5: Một bình có thể tích không đổi được nạp khí ở nhiệt độ 330C dưới áp suất 300kPa, sau đó bình được chuyển đến một nơi có nhiệt độ 370C. Độ tăng áp suất của khí trong bình là:

ĐS: 3,92KPa

Bài 6: Khí trong bình kín có nhiệt độ là bao nhiêu , biết nung nóng nó lên thêm 140K thì áp suất tăng lên 1,5 lần

ĐS: 280K

Bài 7: Một bánh xe bơm vào lúc sáng sớm , nhiệt độ không khí chung quanh là 70C. Hỏi áp suất khí trong ruột bánh xe sẽ tăng bao nhiêu phần trăm vào giữa trưa lúc nhiệt độ lên đến 350C

ĐS: 10%


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *