Bài 9

PHƯƠNG TRÌNH ION THU GỌN CỦA PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ

 Giáo viên:   Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân.

Nội dung bài học:

– Phương trình ion thu gọn làm bộc lộ bản chất của phản ứng, giúp ta “học 1 biết 10”,

– Dùng phương trình ion thu gọn giúp các bạn học sinh giải quyết nhanh gọn các bài toán hóa phức tạp vì ta chỉ giải bài toán

với những ion thực sự gây ra phản ứng, còn các ion thụ động không trực tiếp gây ra phản ứng ta biết rất rõ nhưng không cần phải “mời “ra.

– Như thế ta nên “học xuôi” tức là phải theo qui luật “con trâu đi trước, cái cày đi sau”. Tức là phải viết phương trình ion rồi dựa vào phương trình ion viết ra phương trình phân tử.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *