PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT Y = AX + B

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

– Tóm tắt lại những kiến thức trọng tâm.

– Những nội dụng sẽ có trong bài giảng như:

  + Khái niệm phương trình bậc nhất.

  + Phương pháp giải phương trình bậc nhất.

– Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.

2. Bài tập:

– Với 10 bài tập bao gồm hai dạng toán về phương trình bậc nhất được trích từ sách giáo khoa và sách bài tập toán lớp 10. Tất cả được khái quát thành vấn đề sau:

Vấn đề: Phương Trình Bậc Nhất: y =  ax + b

*** Qua bài học này, các bạn sẽ biết được hai dạng bài tập về phương trình bậc nhất:

 + Dạng 1: giải và biện luận phương trình bậc nhất.

 + Dạng 2: định m để phương trình thỏa điều kiện cho trước.

Đây là dạng toán cơ bản, sẽ có trong nội dung ôn tập kiểm tra 1 tiết và nội dung ôn thi học kỳ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *