HÓA HỌC LỚP 10

CHƯƠNG 6. NHÓM VIA: OXY – LƯU HUỲNH

BÀI 3

OZON – HYDROPEOXIT VÀ BÀI TẬP ÁP DỤNG

Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân

Giới thiệu:

Bài giảng gồm 3 phần:
I. OZON (O3) là 1 dạng thù hình của nguyên tố oxy: trong bài giảng giới thiệu tính chất lý học, hóa học, ứng dụng của Ozon trong cuộc sống.
II. Hiđro peoxit H2O2 hay còn gọi là nước oxy già. Bài giảng giới thiệu về tính chất lý hóa học của Hidro peoxit và ứng dụng trong đời sống

III. Bài tập áp dụng: 7 bài tập áp dụng nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức trong bài OZON – HYDROPEOXIT VÀ BÀI TẬP ÁP DỤNG để trả lời và giải nhanh các bài tập.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *