Ôn tập  HKI – Test Yourseft C

Giáo viên: Thạc sĩ Nguyễn Thị Bạch Yến

Nội dung bài giảng: là các bài tập ôn tập kiến thức từ bài 7 đến bài 8 bao gồm

I. Pronunciation & stress

II. Grammar & Vocabulary

III. Reading Comprehension

IV. Writing

Tìm Hiểu Thêm:  B4. Hàm số y = ax + b (tiết 1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *