NỘI NĂNG VÀ SỰ BIẾN THIÊN NỘI NĂNG

GV: Nguyễn Hồ Thảo Chi

Nội dung bài học

1. Bài giảng

Vấn đề liên quan đến Nội năng và sự ie61nt hiên nội năng

– độ ẩm tuyệt đối

– độ ẩm cực đại

– độ ẩm tỉ đối

2. Bài tập

Với 4 bài tập trắc nghiệm và tự luận về Nội năng và sự biến thiên nội năng được trích từ sách vật lý nâng cao, các đề kiểm tra của các trường. Tất cả được khái quát thành vấn đề sau :

Vấn đề: Nội năng và sự biến thiên nội năng

** Khi học xong bài này, các bạn sẽ biết được phương pháp giải bài tập về Nội năng và sự biến thiên nội năng. Đây là dạng toán trọng tâm có trong các đề kiểm tra và đề thi học kì.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *