NGẪU LỰC

Nội dung bài học:

1. Bài giảng:

– Định nghĩa ngẫu lực

– Tác dụng của ngẫu lực đối với một vật rắn.

– Một số ví dụ và bài tập liên quan .

2. Bài tập.

– Với 5 bài tập về ngẫu lực được lấy từ các đề kiểm tra của các
trường, sách bài tập vật lý nâng cao. Các bài tập này được khái quát thành vấn
đề sau :

Vấn đề : Ngẫu lực.

** Khi học xong bài này, các bạn sẽ biết được thế nào là ngẫu
lực và phương pháp giải bài tập về ngẫu lực. Dạng bài tập này tương đối khó và
sẽ có trong các đề thi và đề kiểm tra.

Bài tập 1

BÀI 1 : Một vật rắn phẳng, mỏng có dạng là mộ tam giác đều ABC, mỗi cạnh là a = 20 cm. Người ta tác dụng vào vật một ngẫu lực nằm trong mặt phẳng của tam giác. Các lực có độ lớn là 8,0 N và đặt vào hai điểm A và B. Tính momen của mgẫu lực trong các trường hợp sau :

a. Các lực vuông góc với cạnh AB.

b. Các lực vuông góc với cạnh AC.

c. Các lực song song với cạnh AC.

Bài 2 : Hai lực của một ngẫu lực có độ lớn F = 5,0 N. Cánh tay đòn của ngẫu lực d = 20 cm. Momen của ngẫu lực là ?

Bài 3 : Ở hai điểm A và B của một vật cách nhau 40 cm, người ta tác dụng hai lực bằng nhau Fl và F2 song song, ngược chiều, hợp với một góc 30o và tạo thành một ngẫu lực có momen M = 0,098 N.m. Hỏi lực Fl và F2 có độ lớn bằng bao nhiêu ?

Bài 4 : Cho cơ hệ như hình: M = 0,2Nm ,   F1F2 = 4N. Tính chiều dài AB.

Bài 5 : Cho cơ hệ như hình: F1 = F2 = 10Ö2 N,  AB = 60 cm. Tính momen lực M = ? Góc lệch của F1, F2a = 450.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *