HÓA HỌC LỚP 10
CHƯƠNG 7. TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC

BÀI 3
ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA

Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân

Giới thiệu:
Với 20 câu hỏi trắc nghiệm tổng kết kiến thức toàn chương 7: VẬN TỐC PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC – chương trình hóa học lớp 10, giúp các bạn làm quen với hình thức thi trắc nghiệm trong các kì thi tú tài, cao đẳng và đại học sau này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *