LỰC HƯỚNG TÂM.

Nội dung bài học:

1. Bài giảng:

– Định nghĩa lực hướng tâm.

– Các công thức:

  + Gia tốc hướng tâm.

  + Lực hướng tâm.

– Một số ví dụ và bài tập liên quan .

2. Bài tập.

– Với hơn 10 bài tập về lực hướng tâm được lấy từ các đề kiểm tra của các trường, sách bài tập vật lý nâng cao. Các bài tập này được khái quát thành vấn đề sau :

Vấn đề : Lực Hướng Tâm.

** Qua bài học này, các bạn sẽ biết được khái niệm và công thức về lực hướng tâm, phương pháp giải các bài tập về lực hướng tâm. Đây là nội dung trọng tâm có trong kiểm tra và ôn thi học kỳ.

Bài tập 1

BÀI TẬP ÁP DỤNG


BÀI 1 :
Trong môn quay tạ ,một vận động viên quay tạ sao cho cả dây và tạ chuyển động gần như tròn đều trong mặt phẳng nằm ngang .Muốn tạ chuyển động trên đường tròn bán kính 2m với tốc độ dài 2m/s thì người ấy phải giữ dây với một lực bằng 10N .Hỏi khối lượng của tạ bằng bao nhiêu ?


BÀI 2
 :
Một ô tô có khối lượng 1200kg chuyển động thẳng đều qua một đoạn đường lõm ( coi như cung tròn) với vận tốc 36 km/h. Coi ô tô là một chất điểm. Biết bán kính cong của đoạn đường lõm R = 50m và g = 10m/s2. Áp lực của ô tô lên mặt đường tại điểm thấp nhất nhận giá trị nào sau đây? 

BÀI 3: Một vệ tinh nhân tạo có khối lượng 100kg ,được phóng lên quỹ đạo quanh Trái Đất ở độ cao 153km .Chu kì của vệ tinh là 5.103 s và bán kính của Trái Đất là R = 6400km.Tính lực hướng tâm tác dung lên vệ tinh?

BÀI 4 :Một vệ tinh nhân tạo nặng 20kg bay quanh Trái Đất ở độ cao 1000 km có chu kỳ T = 24h. Hỏi vệ tinh chịu lực hấp dẫn bằng bao nhiêu biết bán kính trái đất R= 6400km?

BÀI 5  : Một xe có khối lượng 1200 kg chuyển động đều qua một đoạn cầu vượt (xem như một cung tròn) với tốc độ đạt 36km/h. Biết bán kính của cầu vượt là 50m. Hãy xác định áp lực của xe vào mặt đường tại thời điểm cao nhất. Lấy g = 10m/s2.

BÀI 6 : cho biết chu kì chuyển động của mặt trăng quanh trái đất là 27,32 ngày và khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng là 3,84.108 m .Hãy tính khối lượng của trái đất ? giả  sử quỹ đạo của mặt trăng là tròn.

BÀI 7 : Một vệ tinh nhân tạo bay quang trái đất ở đô cao h bằng bán kính R của trái đất .Cho R = 6400km và lấy g = 10m/s2. Hãy tính tốc độ và chu kì quay của vệ tinh ?

BÀI 8 : Một máy bay biểu diễn lượn trên một quỹ đao tròn bán kính R = 500m với vận tốc không đổi 540km/h .Tính tốc độ góc và gia tốc hướng tâm của máy bay?

BÀI 9 : Một vệ tinh khối lượng 100kg được phóng lên quỹ đạo quanh trái đất ở độ cao mà tại đó nó có trọng lượng 920N .Chu kì của vệ tinh là 5,3.103 s .

a.tính lực hướng tâm tác dụng lên vệ tinh

b.tính khoảng cách từ bề mặt trái đất đến vệ tinh 


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Bài tập 2

BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ

BÀI 1 : Một viên bi được treo cố định bằng một sợi dây dài 1m. Quay dây sao cho viên bi chuyển động tròn đều trong mặt phẳng nằm ngang và thực hiện được 45 phút. Lấy  g = 10m/s2 .

a. Tính góc nghiêng của dây so với phương thẳng đứng.

b. Viên bi đang chuyển động thì dây bị đứt viên bi rơi từ độ cao 1m so với mặt đất. Hỏi từ khi dây đứt thì viên bi đi được một quãng đường bằng bao nhiêu? 

BÀI 2 :  Một bàn nằm ngang quay tròn đều với chu kỳ T = 2s. Trên bàn đặt một vật cách trục quay R = 2,4cm. Hệ số ma sát giữa vật và bàn tối thiểu bằng bao nhiêu để vật không trượt trên mặt bàn. Lấy g = 10 m/s2 và p2 = 10.
Đáp án: mmin = 0,25

BÀI 3 : . Một lò xo có độ cứng K, chiều dài tự nhiên l0, 1 đầu giữ cố định ở A, đầu kia gắn vào quả cầu khối lượng m có thể trượt không ma sát trên thanh (D) nằm ngang. Thanh (D) quay đều với vận tốc góc w xung quanh trục (A) thẳng đứng. Tính độ dón của lũ xo khi l0 = 20 cm; w = 20p rad/s; m = 10 g ; k = 200 N/m.
Đáp án : Dl = 0,05m

BÀI 4 : . Vòng xiếc là một vành tròn bán kính R = 8m, nằm trong mặt phẳng thẳng đứng. Một người đi xe đạp trên vòng xiếc này, khối lượng cả xe và người là 80 kg. Lấy g = 9,8m/s2 tính lực ép của xe lên vòng xiếc tại điểm cao nhất với vận tốc tại điểm này là v = 10 m/s.
Đáp án: N = 216 N

BÀI 5 : . Một quả cầu nhỏ có khối lượng m = 100g được buộc vào đầu 1 sợi dây dài l = 1m không co dãn và khối lượng không đáng kể. Đầu kia của dây được giữ cố định ở điểm A trên trụ quay (A) thẳng đứng. Cho trục quay với vận tốc góc w = 3,76 rad/s. Khi chuyển động đó ổn định hãy tính bán kính quỹ đạo tròn của vật. Lấy g = 10m/s2.
Đáp án: R = 0,707 m

BÀI 6 : . Chu kỳ quay của mặt băng quanh trái đất là T = 27 ngày đêm. Bán kính trái đất là R0 = 6400km và Trái đất có vận tốc vũ trụ cấp I là v0 = 7,9 km/s. Tỡm bỏn kớnh quỹ đạo của mặt trăng.
Đáp án: R = 38.105km

BÀI 7 : . Quả cầu m = 50g treo ở đầu A của dây OA dài l = 90cm. Quay cho quả cầu chuyển động trũn trong mặt phẳng thẳng đứng quanh tâm O. Tìm lực căng của dây khi A ở vị trí thấp hơn O. OA hợp với phương thẳng đứng góc a = 60o và vận tốc quả cầu là 3m/s, g = 10m/s2.Đáp án: T = 0,75N


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *