BÀI 8. LIÊN KẾT KIM LOẠI

Giáo viên:   Cô giáo. Mai Tú Anh.

Nội dung bài học:

          Khái niệm và định nghĩa liên kết kim loại.

          Mạng tinh thể kim loại

So sánh liên kết kim loại với liên kết ion và liên kết cộng hóa trị:

– Liên kết kim loại giống liên kết ion ở chỗ là hai loại liên kết này được hình thành do lực hút tĩnh điện giữa điện tích dương và điện tích âm. Nhưng trong liên kết ion lực hút tĩnh điện giữa ion dương và ion âm, còn trong liên kết kim loại lực hút tĩnh điện giữ các ion kim loại tích điện dương và khối electron chung tích điện âm.

– Liên kết kim loại giống liên kết cộng hóa trị ở chỗ là có sự đóng góp electron đồng đều giữa các nguyên tử. Nhưng trong liên kết cộng hóa trị các cặp electron chung do hai nguyên tử đóng góp, còn trong liên kết kim loại thì mọi nguyên tử kim loại đều bỏ chung các electron tự do tạo thành một khối electron chung.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *