BÀI 3. LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ

Giáo viên:   Cô giáo. Mai Tú Anh

Nội dung bài giảng:

1. Định nghĩa Liên kết cộng hóa trị là liên kết được tạo giữa hai nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron góp chung.

Các cặp electron góp chung không bị hút về phía nguyên tử nào là liên kết cộng hóa trị không cực.

2. Các loại liên kết cộng hóa trị:

– liên kết cộng hóa trị không cực.

– liên kết cộng hóa trị phân cực.

– Liên kết phối trí hay “liên kết cho – nhận

3. Hiệu độ âm điện: * từ 0,0 đến < 0,4 : lk cộng hóa trị không cực

                              * từ 0,4 đến < 1,7  : lk cộng hóa trị có cực.

                                  * từ ≥ 1,7               : lk ion.

Liên kết cộng hóa trị được hình thành giữa 2 nguyên tử phi kim giống nhau hoàn toàn (đơn chất) hoặc

khác nhau không nhiều (hợp chất) .

Tìm Hiểu Thêm:  Test Yourself A

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *