BÀI 7: HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

II. PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC DẠNG TOÁN

Bài 1: Giải các phương trình sau:

a. 4x – y = 1

b. 3x  – 0y = 12

c. 0x + 2y = 6

Bài 2: Không cần giải, hỏi hệ sau có nghiệm hay không: 

Bài 3: Giải các hệ sau

Bài 4:

Bài 5: Hai bạn Vân và Lan đến cửa hàng mua trái cây. Bạn Vân mua 10 quả quýt, 7 quả cam hết 17800 đồng. Bạn Lan mua 12 quả quýt, 6 quả cam hết 18000 đồng. Hỏi giá tiền của mỗi quả quýt, quả cam

Bài 6: Giải hệ phương trình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *