HÀM SỐ. TẬP XÁC ĐỊNH – ĐỒ THỊ

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

– Tóm tắt lại những kiến thức trọng tâm.

– Các nội dụng sẽ có trong bài giảng như:

  + Định nghĩa hàm số.

  + Cách cho hàm số.

  + Đồ thị hàm số.

– Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.

2. Bài tập:

– Với 7 bài tập bao gồm hai dạng toán về hàm số được trích từ sách giáo khoa và sách bài tập toán lớp 10. Tất cả được khái quát thành vấn đề sau:

Vấn đề: Hàm Số. Tập Xác Định – Đồ Thị

*** Qua bài học này, các bạn sẽ biết được hai dạng bài tập về hàm số:

 + Dạng 1: tìm tập xác định của hàm số.

 + Dạng 2: tìm giá trị của hàm số, điểm trên đồ thị.

Đây là dạng toán cơ bản, sẽ có trong nội dung ôn tập kiểm tra 1 tiết và nội dung ôn thi học kỳ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *