HÀM SỐ BẬC HAI

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

– Tóm tắt lại những kiến thức trọng tâm.

– Các nội dụng sẽ có trong bài giảng như:

  + Tập xác định.

  + Chiều biến thiên.

  + Đồ thị.

– Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.

2. Bài tập:

– Với 10 bài tập khảo sát hàm số bậc hai được trích từ sách giáo khoa và sách bài tập toán lớp 10. Tất cả được khái quát thành vấn đề sau:

Vấn đề: Hàm Số Bậc Hai.

*** Qua bài học này, các bạn sẽ biết dạng hàm số bậc hai và phương pháp khảo sát hàm số bậc hai. Đây là dạng toán quan trọng trong chương trình toán lớp 10 và sẽ có trong nội dung ôn tập thi học kỳ và kiểm tra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *