GÓC VÀ CUNG LƯỢNG GIÁC

Nội dung bài giảng

I.      Tóm tắt lý thuyết góc và cung lượng giác

           –  Định nghĩa các giá trị lượng giác.

           –  Giá trị lượng giác của các góc đặc biệt.

II.    Bài tập áp dụng

Giáo viên hướng dẫn giải chi tiết một số bài tập tương ứng với lý thuyết để học viên khái quát và nắm vững lý thuyết.

III.   Bài tập đề nghị

Giáo viên đưa ra một số bài tập đề nghị làm thêm và hướng dẫn sơ lược để học viên luyện tập.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *