GIẢI BÀI TẬP SGK BÀI 4 : CÁC TẬP HỢP SỐ

Nội dung bài học:

Hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa dưới dạng hình ảnh, không phải dạng video.

Bài tập:


Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số:

Bài 1 – trang 18 – SGK – Lớp 10 – cơ bảnBài 2 – trang 18 – SGK – Lớp 10 – cơ bản

Bài 3 – trang 18 – SGK – Lớp 10 – cơ bản

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *