GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA CÁC GÓC CÓ LIÊN QUAN ĐẶC BIỆT

Nội dung bài giảng

1. Tóm tắt lý thuyết giá trị lượng giác của các góc có liên quan đặc biệt

          –       Các hệ thức cơ bản.

          –       Giá trị lượng giác của các góc có liên quan đặc biệt.

          –       Các ví dụ minh họa lý thuyết.

2. Bài tập áp dụng

Giáo viên hướng dẫn giải chi tiết một số bài tập tương ứng với lý thuyết để học viên khái quát và nắm vững lý thuyết.

3. Bài tập đề nghị

Giáo viên đưa ra một số bài tập đề nghị làm thêm và hướng dẫn sơ lược để học viên luyện tập.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *