BÀI 7

FLO & BÀI TẬP ÁP DỤNG

  Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân

  Giới thiệu:

  Bài học gồm 2 phần:

  A. Flo và hợp chất của Flo

  Flo là phi kim mạnh nhất, trong các hợp chất  flo chỉ có số oxy hóa -1, chỉ có thể dùng phương pháp điện phân mới có thể điều chế được Clo.

Bài học cung cấp cho các bạn học sinh trạng thái tự nhiên, phương pháp điều chế, tính chất hóa học của flo. Tính chất và cách điều chế hidro florua (HF), axit flohidric (HF), oxi florua (OF2).

Hóa tính của đặc biệt của dung dịch HF là nó có thể tác dụng với SiO2 của thủy tinh Þ Tính chất này được dùng để khắc chữ lên thủy tinh.

Bài tập 1

Câu 1. Dung dịch nào trong các dung dịch sau đây không được chứa trong các bình thủy tinh?
A. HCl.               B. H2SO4.           C. HF.          D. HNO3.  


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Bài tập 2

Câu 2. Để sản xuất F2 trong công nghiệp, người ta điện phân hỗn hợp:

A. CaF2  +  2HF  nóng chảy.                  B. 3NaF  +  AlF3 nóng chảy.

C. KF  +  2HF nóng chảy.                      D. AlF­3  +  3HF nóng chảy.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Bài tập 3

Câu 3. Chất nào khi thải ra khí quyển, có tác hại phá hủy tầng ozon?
A. Floroten.                   B. Teflon.          C. Freon.          D. Tất cả đều đúng.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Bài tập 4

Câu 4. Nguyên tố được dùng trong công nghiệp sản xuất nhiên liệu hạt nhân để làm giàu 235U là
A. Clo.  B. Flo.              C. Brom.           D. Iot.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Bài tập 5

Câu 5. Chỉ ra nội dung đúng:

A. Flo là nguyên tố phi kim mạnh nhất.               B. Flo là chất oxi hoá rất mạnh.

C. Flo là phi kim có tính oxi hoá mạnh.               D. Cả A và B.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Bài tập 6

Câu 6. Tính khối lượng CaF2 cần dùng để điều chế 2,5 kg dung dịch axit flohiđric (HF) nồng độ 40%. Biết hiệu suất phản ứng là 80%.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Bài tập 7

Câu 7. Cho lượng dư dung dịch AgNO3 tác dụng với 100ml dung dịch hỗn hợp NaF 0,05M và NaCl 0,1M. Viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra và tính khối lượng kết tủa thu được.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *