HÓA HỌC LỚP 10

CHƯƠNG 0. ÔN TẬP
BÀI 6
ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN NGUYÊN TỐ VÀ KHỐI LƯỢNG

Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân
Nội dung bài học:

Phát biểu đồng thời hai định luật bảo toàn nguyên tố và bảo toàn khối lượng: “Trong các phản ứng hóa học thì các nguyên tố và khối lượng của các nguyên tố đó luôn luôn được bảo toàn, nghĩa là nguyên tố và khối lượng của nguyên tố không mất đi và cũng không tự tạo ra mà chỉ dịch chuyển từ chất này sang chất khác.

 Học sinh phải hiểu thật sâu sắc hai định luật đó để suy ra hai hệ quả 1, 2 và 3

+ áp dụng hệ quả 1 để cân bằng các phản ứng hoá học.
+ Vận dụng hệ quả 2 tức là định luật bảo toàn khối lượng để giải bài tập.
+ Hệ quả 3: mtrước = msau = mtan + mkết tủa + mkhí

– Các bài tập minh họa về định luật bảo toàn nguyên tố và khối lượng.

      * Phạm vi áp dụng của các định luật bảo toàn nguyên tố và khối lượng rất rộng giúp ta giải nhanh gọn các bài toán hóa phức tạp.

* Không nói khối lượng “ tăng- giảm” mà phải nói khối lượng và nguyên tố luôn được bảo toàn để tránh sai sót khi làm bài tập.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *