CHUYỂN ĐỘNG THẰNG ĐỀU

Nội dung bài học:

1. Bài giảng:

– Các khái niệm cơ bản về chuyển động thẳng đều.

– Những dạng toán về chuyển động thẳng đều, phương pháp giải và công thức giải các dạng bài tập đó.

– Một số ví dụ và bài tập liên quan .

2. Bài tập.

– Với 6 bài tập tiêu biểu được trích từ sách giáo khoa và các sách bài tập nâng cao, bao gồm các dạng bài tập về đồ thị. Tất cả được khái quát thành vấn đề sau :

Vấn đề  :  Chuyển Động Thẳng Đều.

** Qua bài học này, các bạn sẽ nắm được các khái niệm và công thức về vận tốc trung bình, quãng đường, phương pháp chọn góc thời gian. Đây là dạng bài tập mà các bạn sẽ gặp nhiều trong chuyển động cơ.

Bài tập 1

BÀI
TẬP ÁP DỤNG:

Bài 1:
Lúc 5giờ sáng, một người đi xe đạp từ A đến B  dài 60km với tốc độ không đổi 15km/h.

a. Lập
phương trình chuyển động của xe đạp.

b. Lúc
8giờ  thì người đi xe đạp ở vị trí nào ?

c. Hỏi
lúc mấy giờ thì người đi xe đạp đến B.

d. Vẽ
đồ thị tọa độ-thời gian

Bài 2 : Hai
ô tô xuất phát cùng một nơi, chuyển động đều cùng chiều trên 1 đường thẳng. Ô
tô tải có tốc độ 36km/h, còn ô tô con có tốc độ 54km/h nhưng khởi hành sau ô tô
tải 1 giờ.

a. Tính
khoảng cách từ lúc khởi hành đến lúc hai ô tô gặp nhau.

b. Tìm
vị trí của 2 xe , và khoảng cách của chúng sau khi xe ô tô tải khởi hành 4 giờ

c. Vẽ
đồ thị tọa độ-thời gian của 2 xe

Bài 3: Lúc
7 giờ sáng, xe 1 khởi hành từ A đến B với tốc độ không đổi 40km/h. cùng lúc đó
xe 2 khởi hành từ B đến A với tốc độ không đổi 60km/h. Biết AB=150km.

a
.Viết phương trình chuyển động của 2 xe.

b.
Hai xe gặp nhau lúc mấy giờ, ở đâu ? khi gặp nhau thì 2 xe đã đi được quãng đường
bao nhiêu?

c.
Vẽ đồ thị tọa độ thời gian của 2 xe

Bài 4:
 Cho đồ thị tọa độ – thời gian của 2 xe  a và xe b( như hình). Viết phương trình chuyển động của 2 xe.
             


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Bài tập 2

BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ

Bài 1 : Lúc 7 giờ sáng một xe ô tô thứ nhất  từ Hà Nội về Hải Phòng với tốc độ 60km/h, sau 1 giờ thì  xe thứ hai từ Hải Phòng  về Hà Nội với tốc độ 40km/h. Hà Nội cách Hải Phòng 100km.

a. Lập phương trình ch đ 2 xe

b. Tìm vị trí , thời điểm 2 xe gặp nhau

c. Vẽ đồ thị tọa độ – thời gian ,xác định vị trí gặp nhau.

Bài 2 : Cho đồ thị tọa độ thời gian của 2 xe 1 và 2 , Viết phương trình của hai xe:
                    

Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *