LỊCH SỬ 10 – BÀI 30. CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MĨ

Lược đồ 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ

1. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Bắc Mĩ. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh.

       Nửa đầu thế kỷ XVIII, 13 thuộc địa Anh được ra đời dọc bờ biển Đại Tây Dương (1,3 triệu người).(di dân từ châu Âu sang châu Mĩ, dồn người In-đi-an về phía Tây, đưa nô lệ da đen từ châu Phi sang khai phá đồn điền)

       Giữa thế kỷ XVIII, nền công thương nghiệp  tư bản chủ nghĩa  ở đây phát triển.

+         Miền Bắc: Công trường thủ công phát triển nhiều ngành nghề như: rượu, thủy tinh, luyện kim, đóng tàu, dệt… (các mỏ kim loại quý tập trung chỷ yếu ở miền Bắc, Cảng Bô-xtơn sầm uất…)

+       Miền Nam: kinh tế đồn điền phát triển. sản xuất hàng hóa nông nghiệp xuất khẩu: ngô, bông, mía, thuốc lá… (đất đai phì nhiêu; sử dụng rộng rãi, bóc lột tàn bạo nô lệ da đen).

       Sự phát triển kinh tế công, nông nghiệp thúc đẩy sự phát triển của  thương nghiệp, giao thông, thông tin, thống nhất thị trường, ngôn ngữ.( yêu cầu bức thiết của 13 thuộc địa là được tự do phát triển sản xuất, buôn bán, mở mang kinh tế về phía Tây, nhưng  bị chính quyền Anh quốc ra sức kìm hãm.)

       Sự kìm hãm của chính phủ Anh làm cho mâu thuẫn ở 13 thuộc địa trở nên gay gắt, dẫn đến việc bùng nổ chiến tranh.

2. Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chủng quốc Mĩ


Nhân dân cảng Bô-xtơn 
 tấn công tàu chở chè(trà) của Anh và ném các thùng chè xuống biển để phản đối chế độ thuế của thực dân Anh(12-1773).

       Sau sự kiện Bô-xtơn, nguy cơ cuộc chiến đến gần. Đại hội lục địa lần thứ nhất được triệu tập (9 – 1774), yêu cầu vua Anh bãi bỏ chính sách hạn chế công thương nghiệp.

       Tháng 4-1775 chiến tranh bùng nổ

       Tháng 5 – 1775 Đại hội lục địa lần thứ hai được triệu tập:

+         Quyết định xây dựng quân đội lục địa

+         Cử Gioóc-giơ Oa-sinh-tơn làm tổng chỉ huy quân đội

+        Thông qua bản Tuyên ngôn độc lập (4 – 7 – 1776), tuyên bố 13 thuộc địa  thoát  ly khỏi chính quốc, thành lập Hợp chủng quốc Mĩ.

       Ngày 17 – 10 – 1777 chiến thắng Xa-ra-tô-ga, tạo ra bước ngoặt cuộc chiến.

       Năm 1781 trận I-oóc-tao giáng đòn quyết định, giành thắng lợi cuối cùng.

The Battle of Saratoga 1777


General Washington at Yorktown

 

 Lược đồ chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh Ở Bắc Mỹ

 3. Kết quả và ý nghĩa của Chiến tranh giành độc lập

       Theo hòa ước Véc-xai (9 – 1783), Anh công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ.

      Năm 1787 thông qua Hiến pháp,Mỹ là một Cộng hoà liên bang được tổ chức theo “tam quyền phân lập”, Gioóc-giơ Oa-sinh-tơn làm tổng thống đầu tiên.

Gióc- giơ Oa –sinh- tơn  (1732-1799) là một chủ nô giàu, có tài quân sự và tổ chức, được cử làm tổng chỉ huy nghĩa quân. Tháng 4-1775, chiến tranh bùng nổ giữa chính quốc và các nước thuộc Bắc Mĩ. Nghĩa quân do Gioóc-giơ Oa-sinh-tơn chỉ huy. Ngày 4-7-1776, tuyên ngôn độc lập được công bố, xác định quyền của con người và quyền độc lập của các thuộc địa. ),  là Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ

Ý nghĩa:

+      Giải phóng Bắc Mĩ khỏi chính quyền Anh, thành lập quốc gia tư sản, mở đường cho  kinh tế  tư bản chủ nghĩa  phát triển ở Bắc Mĩ.

+        Là cuộc cách mạng tư sản ,góp phần thúc đẩy cách mạng chống phong kiến ở châu Âu, phong trào đấu tranh giành độc lập ở Mĩ La-tinh  cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XX

 Năm 1789, George Washington tuyên thệ nhậm chức, trở thành Tổng thống đầu tiên của Mỹ . (Ảnh: Getty Images)

(Cô. Đoàn Thị Hồng Điệp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *