CHẤT RẮN KẾT TINH – CHẤT RẮN VÔ ĐỊNH HÌNH

GV: Nguyễn Hồ Thảo Chi

Nội dung bài học

1. Bài giảng

– chất rắn kết tinh

Cấu trúc tinh thể

Các đặc tính của chất rắn kết tinh: chất đơn tinh, chất đa tinh

– chất rắn vô định hình

2. Bài tập

Với các bài tập trắc nghiệm và tự luận về Chất rắn kết tinh – chất rắn vô định hình được trích từ sách vật lý nâng cao, các đề kiểm tra của các trường. Tất cả được khái quát thành vấn đề sau :

Vấn đề: Chất rắn kết tinh – chất rắn vô định hình

** Khi học xong bài này, các bạn sẽ biết được phương pháp giải bài tập về Chất rắn kết tinh – chất rắn vô định hình. Đây là dạng toán trọng tâm có trong các đề kiểm tra và đề thi học kì.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *