Bài 7

CÂN BẰNG PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ

Giáo viên:   Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân.

Nội dung bài học:

Ta đã từng áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố và khối lượng để cân bằng các phương trình phản ứng hóa học. Với các phản ứng oxi hóa khử, có sự dịch chuyển của electron tức là sự dịch chuyển của hạt tích điện nên ta còn áp dụng thêm một trong nhiều hệ quả của định luật bảo toàn điện tích để cân bằng các phản ứng oxi hóa khử. Hệ quả đó là:

– Trong các phản ứng oxi hóa khử thì tổng số electron do các chất khử cho phải bằng tổng số electron do các chất oxi hóa nhận.

– Sau khi đã cân bằng thì tổng điện tích hai vế của phương trình phản ứng phải bằng nhau.

Có rất nhiều phương pháp cân bằng phản ứng oxi hóa khử, trong bài học này giới thiệu với các bạn học sinh phương pháp cân bằng phản ứng oxi hóa khử theo phương pháp thực hành qua 4 bước:

Qua – Lại – Qua – Kiểm tra

Trong đó: – Qua: Cân bằng từ trái qua phải

                 – Lại: Cân bằng từ phải qua trái

                 – Kiểm tra: kiểm tra các nguyên tố (chủ yếu là kiểm tra oxi).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *