CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG

GV: Nguyễn Hồ Thảo Chi

Nội dung bài học

Bài tập

Với 3 bài tập tự luận về Các hiện tượng bề mặt cuả chất lỏng  được trích từ sách vật lý nâng cao, các đề kiểm tra của các trường. Tất cả được khái quát thành vấn đề sau :

Vấn đề: Các hiện tượng bề mặt cuả chất lỏng

** Khi học xong bài này, các bạn sẽ biết được phương pháp giải bài tập về Các hiện tượng bề mặt cuả chất lỏng . Đây là dạng toán trọng tâm có trong các đề kiểm tra và đề thi học kì.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *