Chương 2   

BẢNG TUẦN HOÀN VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC

Bài 1. BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân

Nội dung bài học:

Học bảng tuần hoàn hóa học Mendeleev là một kiến thức quan trọng trong chương trình hóa học phổ thông. Các bạn học sinh đều phải học và ghi nhớ phần kiến thức này một cách chuẩn xác. Bởi nếu chỉ sai một chút kiến thức nhỏ về hệ thống tuần hoàn là các bạn đã mất điểm trong các bài kiểm tra rồi. Thêm nữa, trong các kỳ thi Đại học, Cao đẳng những năm gần đây, bảng tuần hoàn hóa học đã không được mang vào phòng thi và được coi là một tài liệu quan trọng cho học sinh ôn luyện. Chính vì thế mà học sinh lại càng phải ghi nhớ và học thuộc chính xác lượng kiến thức quan trọng này.

 Bài học này sẽ giúp các bạn học sinh hiểu được nguyên tắc xây dựng bảng tuần hoàn và cấu tạo  bảng tuần hoàn.

Tìm Hiểu Thêm:  Bài 26. Cơ cấu nền kinh tế

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *