Bài 3

BÀI TẬP PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ

Giáo viên:   Thầy giáo Nguyễn Phước Hòa Tân.

Nội dung bài học:

Bài học này gồm 10 bài tập trắc nghiệm và tự luận để các bạn học sinh ôn lại kiến thức về khái niệm phản ứng oxi hóa khử. Những khái niệm này rất quan trọng bởi nó là kiến thức nền tảng cho việc học các chương sau này, giúp các em làm được các bài tập toán hóa.

Đây là kiển thức trong cấu trúc đề thi đại học cao đẳng hàng năm của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *