HÓA HỌC LỚP 10

CHƯƠNG 6. NHÓM VIA: OXY – LƯU HUỲNH

BÀI 4

BÀI TẬP OXY – OZON – HYDRO PEOXIT

Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân

Giới thiệu:
Bài học này bao gồm 10 bài tập trắc nghiệm và tự luận giúp các bạn học sinh nắm vững và phân biệt được oxy O2, O3 và H2O2.

Tìm Hiểu Thêm:  Các dạng cân bằng.Cân bằng của một vật có mặt chân đế

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *