Bài 4. BÀI TẬP LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ

Giáo viên:   Cô giáo. Mai Tú Anh

Nội dung bài học:

Bài này gồm 2 phần:

A. Bài tập cơ bản: gồm 5 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận trong SGK.

B. Bài tập nâng cao: gồm 5 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận trong SGK nâng cao.

 Khi tham gia bài học này các bạn học sinh lớp 10 cùng giáo viên kết nối những kiến thức ở bài trước áp dụng vào

trả lời các câu hỏi – đây cũng là hình thức học bài hiệu quả

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *