– Quang, em có biết chuột sống được bao lâu không?

– Điều này rất đơn giản, phải còn xem con mèo nó nghĩ gì đã.

Tìm Hiểu Thêm:  Sự tích con sư tử (Truyện Cổ Tích)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *