– Quang, em có biết chuột sống được bao lâu không?

– Điều này rất đơn giản, phải còn xem con mèo nó nghĩ gì đã.

Tìm Hiểu Thêm:  Nàng bò tót (Truyện Cổ Tích)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *