Sự tích diều hâu và rắn hổ mang

Trên một thảo nguyên mênh mông và bát ngát kia, có một loài chim là diều hâu luôn luôn sống trên đó,…..

[wpcc-iframe title=”Sự Tích Diều Hâu Và Rắn Hổ Mang {truyencotich.vn}” width=”660″ height=”495″ src=”https://www.youtube.com/embed/6rgee6NvuNE?feature=oembed” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen]

Nguồn: Sưu tầm

Tìm Hiểu Thêm:  Sự tích con dế (Truyện Cổ Tích)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *