Bài thơ thất nghiệp

Đầu đường Xây dựng bơm xe Cuối đường Kinh tế bán chè đỗ đen Ngoại thương mời khách ăn kem Cạnh anh Nhạc viện thổi kèn …

Tìm Hiểu Thêm:  Hoàng Tử Ếch (Truyện Cổ Tích)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *