LỊCH SỬ 10 – BÀI 7. SỰ PHÁT TRIỂN LỊCH SỬ VÀ NỀN VĂN HÓA  ĐA DẠNG CỦA ẤN ĐỘ


Lược đồ Ấn Độ thời cổ đại

1. Sự phát triển  của lịch sử và văn hóa  truyền thống trên toàn lãnh thổ.

       Thế kỷ VII Ấn Độ  lại phân tán.

       Hai nước  phát triển nhất là Pa-la (Đông Bắc) và Pa-la-va (miền Nam)

       Nước Pa -la -va ở miền Nam  buôn bán đường biển với các nước Đông Nam Á  và Tây Á phát đạt nên phổ biến văn hóa Ấn Độ.

2. Vương triều Hồi giáo Đê li. Từ 1206-1526.

       Thế kỷ XI – XII người Thổ Nhĩ Kỳ lập vương triều Hồi Giáo Đê li  đã  áp đặt  Hồi Giáo và cấm đạo Hin đu, chiếm đoạt ruộng đất;ra sức  bóc lột nhân dân Ấn, kỳ thị tôn giáo và giai cấp  gây mâu thuẫn dân tộc.

       Phổ biến văn hóa Hồi giáo: Kiến trúc Hồi giáo.

       Các thương nhân Ấn Độ truyền  bá đạo Hồi đến  một số  nước Đông nam Á.

3.Vương triều Mô gôn (1526-1707):

       Vua Ti -mua Leng  tự nhận là dòng dõi Mông Cổ tấn công Ấn Độ  năm 1398, nhưng  cháu nội là Ba -bua  đánh chiếm Đê- li lập ra Vương triều -Ấn Độ Mô -gôn (gốc Mông Cổ ).

      Vua A – cơ – ba (1556-1707) tài giỏi  đã xây dựng một chính quyền mạnh mẽ, xây dựng khối hòa hợp  dân  tộc, khôi phục kinh tế, phát triển văn hóa Ấn Độ.

       Vua A -cơ -ba được xem như một vị anh hùng dân tộc.

       Nhưng đến thời Gia-han-ghi-a (1605-1627) và Sa Gia-han (1627-1658)  đã dùng  nhiều biện pháp quyết liệt để bắt dân phục tùng, chiếm đoạt nhiều của cải, xây dựng nhiều công trình kiến trúc: lăng mộ Ta – giơ Ma – han, lâu đài Thành Đỏ  ở Bắc Ấn Độ đó  là di sản văn hóa bất hủ.

       Tình trạng chia rẽ  lại xuất hiện ở Ấn Độ.

       Đầu thế kỷ XIX  thực dân phương Tây  xâm nhập Ấn Độ  báo hiệu sự khủng hoảng và suy vong của chế độ phong kiến An Độ.


Vua A-cơ-ba

Taj Ma hal

Thành Đỏ Laquila

(Cô. Đoàn Thị Hồng Điệp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *