UNIT 3. PEOPLE’S BACKGROUND

UNIT 3. PEOPLE’S BACKGROUND

Beginer 0(0 Đánh giá) 0 Students enrolled
Biên soạn bởi Giảng viên CDS Cập nhật Wed, 30-Sep-2020 Vietnam
What will i learn?

Đề cương cho môn học này
18 Bài học 216:00:00 giờ
A. Reading & Vocabulary
6 Bài học 72:00:00 giờ
 • Reading & Vocabulary - P1 12
 • Reading & Vocabulary - P2 12
 • Reading & Vocabulary - P3 12
 • Reading & Vocabulary - P4 12
 • Reading & Vocabulary - P5 12
 • Reading & Vocabulary - P6 12
 • B. Conversation - P1 12
 • B. Conversation - P2 12
 • B. Conversation - P3 12
 • Writing & Speaking - P1 12
 • Writing & Speaking - P2 12
 • Writing & Speaking - P3 12
 • Writing & Speaking - P4 12
 • Writing & Speaking - P5 12
 • Grammar & Pronunciation - P1 12
 • Grammar & Pronunciation - P2 12
 • Grammar & Pronunciation - P3 12
 • Grammar & Pronunciation - P4 12
Kiến thức nền tảng
+ View more
Mô tả

Mô t?

+ View more
Other related courses
192:00:00 giờ
Updated Wed, 30-Sep-2020
0 0 20000₫
204:00:00 giờ
Updated Wed, 30-Sep-2020
0 0 20000₫
72:00:00 giờ
Updated Wed, 30-Sep-2020
0 0 20000₫
204:00:00 giờ
Updated Wed, 30-Sep-2020
0 0 20000₫
Về giảng viên
 • 0 lượt xem
 • 4 Học viên
 • 271 Môn
+ View more
Phản hồi của học viên
0
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
lượt xem
20000₫
Mua Ngay
Bao gồm:
 • 216:00:00 giờ Bài giảng video
 • 18 Bài học
 • Truy cập trên Mobil và TV thông minh
 • Truy cập trong 12 tháng