PHẦN I - LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI

PHẦN I - LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI

Bắt đầu 0(0 Đánh giá) 1 Students enrolled
Biên soạn bởi Giảng viên CDS Cập nhật Mon, 14-Jun-2021 Vietnam
What will i learn?

Đề cương cho môn học này
0 Bài học 00:00:00 giờ
Chương 1. Các nước châu Á, châu Phi và khu vực Mĩ La Tinh ( thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX)
0 Bài học 00:00:00 giờ
Chương 2. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)
0 Bài học 00:00:00 giờ
Chương 3. Những thành tựu văn hoá thời cận đại
0 Bài học 00:00:00 giờ
Kiến thức nền tảng
+ View more
Mô tả

Mô t?

+ View more
Other related courses
00:00:00 giờ
0 1 20000₫
Về giảng viên
 • 0 lượt xem
 • 6 Học viên
 • 271 Môn
+ View more
Phản hồi của học viên
0
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
lượt xem
20000₫
Mua Ngay
Bao gồm:
 • 00:00:00 giờ Bài giảng video
 • 0 Bài học
 • Truy cập trên Mobil và TV thông minh
 • Truy cập trong 12 tháng
 • Compare this course with other