Beginer 0(0 Đánh giá) 1 Students enrolled
Biên soạn bởi Giảng viên CDS Cập nhật Wed, 30-Sep-2020 Vietnam
What will i learn?

Đề cương cho môn học này
0 Bài học 00:00:00 giờ
B1. Các định nghĩa liên quan vectơ
0 Bài học 00:00:00 giờ
B2. Chứng minh hai vectơ bằng nhau, hai vectơ cùng phương
0 Bài học 00:00:00 giờ
B3. Tổng của hai vectơ
0 Bài học 00:00:00 giờ
B4. Hiệu của hai vectơ
0 Bài học 00:00:00 giờ
B5. Bài toán liên quan độ dài vectơ
0 Bài học 00:00:00 giờ
B6. Tích của vectơ với một số
0 Bài học 00:00:00 giờ
B7. Phân tích một vectơ thành 2 vectơ không cùng phương
0 Bài học 00:00:00 giờ
B8. Chứng minh các đẳng thức vectơ
0 Bài học 00:00:00 giờ
B9. Xác định một điểm thỏa mãn đẳng thức vectơ
0 Bài học 00:00:00 giờ
B10. Chứng minh 3 điểm thẳng hàng
0 Bài học 00:00:00 giờ
B11. Tập hợp điểm thỏa mãn đẳng thức vectơ
0 Bài học 00:00:00 giờ
B12. Chứng minh hai điểm trùng nhau
0 Bài học 00:00:00 giờ
B13. Trục tọa độ
0 Bài học 00:00:00 giờ
B14. Hệ trục tọa độ
0 Bài học 00:00:00 giờ
B15. Các dạng toán ứng dụng tọa độ
0 Bài học 00:00:00 giờ
B16. Ôn tập kiểm tra
0 Bài học 00:00:00 giờ
B17. Giải đề thi – kiểm tra(Phần 1)
0 Bài học 00:00:00 giờ
Kiến thức nền tảng
+ View more
Mô tả

Mô t?

+ View more
Other related courses
00:00:00 giờ
0 1 20000₫
00:00:00 giờ
0 1 20000₫
Về giảng viên
 • 0 lượt xem
 • 6 Học viên
 • 271 Môn
+ View more
Phản hồi của học viên
0
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
lượt xem
20000₫
Mua Ngay
Bao gồm:
 • 00:00:00 giờ Bài giảng video
 • 0 Bài học
 • Truy cập trên Mobil và TV thông minh
 • Truy cập trong 12 tháng
 • Compare this course with other