Luyện giải đề thi ĐH-CĐ 2012

Luyện giải đề thi ĐH-CĐ 2012

Bắt đầu 0(0 Đánh giá) 1 Students enrolled
Biên soạn bởi Giảng viên CDS Cập nhật Fri, 25-Jun-2021 Vietnam
What will i learn?

Đề cương cho môn học này
104 Bài học 1248:00:00 giờ
Cấu trúc đề thi ĐH và trọng tâm môn Toán
4 Bài học 48:00:00 giờ
 • Phần 1 - Cấu trúc đề thi 12
 • Phần 2 - Cấu trúc đề thi 12
 • Phần 3 - Cấu trúc đề thi 12
 • Cấu trúc đề thi ĐH và trọng tâm môn Toán 12
 • Câu I. 1) Khảo sát hàm số 12
 • Câu I. 1)Tìm m để k1,k2 lớn nhất 12
 • Câu II. 1) Giải Ptrình lượng giác 12
 • Câu II. 2) Giải Ptrình lượng giác 12
 • Câu III. Tính tích phân 12
 • Câu IV. Tính thể tích khối chóp 12
 • Câu V. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 12
 • Câu VIa. 1) Tìm toạ độ điểm M … 12
 • Câu VIa. 2) Tìm toạ độ điểm M … 12
 • Câu VIIa. Tìm số phức z 12
 • Câu I. 1) Khảo sát sự bến thiên 12
 • Câu I. 2) Tìm m để đồ thị hàm số 12
 • Câu II. 1) Giải Ptrình lượng giác 12
 • Câu II. 2) Giải Ptrình Logarit 12
 • Câu III. Tính tích phân 12
 • Câu IV. Tính thể tích khối lăng trụ 12
 • Câu V. Tìm giá trị nhỏ nhất 12
 • Câu VIa. 1) Tìm toạ độ … 12
 • Câu VIa. 2) Tìm toạ độ … 12
 • Câu VIIa. Tìm số phức z 12
 • Giải đề Toán thi ĐH Khối B - năm 2011 12
 • Câu I. 1) Khảo sát hàm số 12
 • Câu I. 2) Tìm k để đường thẳng 12
 • Câu II. 1) Giải Ptrình lượng giác 12
 • Câu II. 2) Giải Ptrình Logarit 12
 • Câu III. Tính tích phân 12
 • Câu IV. Tính thể tích khối chóp 12
 • Câu V. Tìm m để hệ … 12
 • Câu VIa. 1) Tìm toạ độ … 12
 • Câu VIa. 2) Viết Ptrình … 12
 • Câu VIIa. Tìm số phức z 12
 • Giải đề Toán thi ĐH Khối D - năm 2011 12
 • Câu I. 1) Khảo sát sự biến thiên 12
 • Câu I. 2) Tìm m để đồ thị của hàm số 12
 • Câu II. 1) Giải Phương trình 12
 • Câu II. 2) Giải bất phương trình 12
 • Câu III. Tính tích phân 12
 • Câu IV. Tính thể tích khối chóp 12
 • Câu V. Giải hệ phương trình 12
 • Câu VIa. 1) Viết phương trình… 12
 • Câu VIa. 2) Tính khoảng cách 12
 • Câu VIIa. Tìm phần ảo của số phức Z 12
 • Câu I. 1) Khảo sát sự biến thiên 12
 • Câu I. 2) Tìm m để đường thẳng 12
 • Câu II. 1) Giải Ptrình lượng giác 12
 • Câu II. 2) Giải Ptrình Logarit 12
 • Câu III. Tính tích phân 12
 • Câu IV. Tính thể tích khối lăng trụ 12
 • Câu V. Tìm giá trị nhỏ nhất 12
 • Câu VIa. 1) Viết phương trình… 12
 • Câu VIa. 2) Xác định b và c 12
 • Câu VIIa. Tìm tập hợp 12
 • Câu I. 1) Khảo sát sự biến thiên 12
 • Câu I. 2) Viết phương trình 12
 • Câu II. 1) Giải Ptrình lượng giác 12
 • Câu II. 2) Giải Ptrình Logarit 12
 • Câu III. Tính tích phân 12
 • Câu IV. Chứng minh m là trung điểm 12
 • Câu V. Tìm giá trị nhỏ nhất 12
 • Câu VIa. 1) Xác định tọa độ 12
 • Câu VIa. 2) Viết pt mặt phẳng 12
 • Câu VIIa. Tìm số phức Z 12
 • Giải đề Toán thi ĐH Khối D - năm 2010 12
 • Câu I. 1) Khảo sát sự biến thiên 12
 • Câu I. 2) Tìm các giá trị của m 12
 • Câu II. 1) Giải phương trinh 12
 • Câu II. 2) Giải hệ phương trinh 12
 • Câu III. Tính tích phân 12
 • Câu IV. Tính thể tích khối chóp 12
 • Câu V. Chứng minh rằng 12
 • Câu VIa. 1) Tìm toạ độ … 12
 • Câu VIa. 2) Viết pt mặt phẳng 12
 • Câu VIIa. Giải phương trình 12
 • Câu VIb. 1) Tìm toạ độ đỉnh C 12
 • Đề Toán luyện tập số 3 12
 • Câu I. 1) Khảo sát sự biến thiên 12
 • Câu I. 2) Biện luận theo m 12
 • Câu II. 1) Giải phương trình 12
 • Câu II. 2) Giải hệ phương trình 12
 • Câu III. Tính tích phân 12
 • Câu IV. Tính thể tích khối lăng trụ 12
 • Câu V. Tìm giá trị lớn nhất… 12
 • Câu VIa. 1) Tìm toạ độ … 12
 • Câu VIa. 2) Viết pt đường thẳng 12
 • Câu VIIa. Tìm tập hợp… 12
 • Câu VIb. 1) Lập pt đường thẳng 12
 • Câu VIb. 2) Viết pt đường thẳng 12
 • Câu VIIb. Tìm số phức Z 12
 • Đề Toán luyện tập số 5 12
 • Câu I. 1) Khảo sát sự biến thiên 12
 • Câu I. 2) Tìm các giá trị thực của m 12
 • Câu II. 1) Giải phương trình 12
 • Câu II. 2) Giải ptrình lượng giác 12
 • Câu III. Tính tích phân 12
 • Câu IV. Tính thể tích khối lăng trụ 12
 • Câu V. Giải bất phương trình 12
 • Câu VIa. 1) Tìm toạ độ … 12
 • Câu VIa. 2) Viết pt tham số 12
 • Câu VIIa. Tìm tập hợp… 12
 • Đề Toán luyện tập số 6 12
Kiến thức nền tảng
+ View more
Mô tả

Mô t?

+ View more
Other related courses
00:00:00 giờ
0 1 20000₫
00:00:00 giờ
0 1 20000₫
00:00:00 giờ
0 1 20000₫
00:00:00 giờ
0 1 20000₫
Về giảng viên
 • 0 lượt xem
 • 6 Học viên
 • 271 Môn
+ View more
Phản hồi của học viên
0
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
lượt xem
20000₫
Mua Ngay
Bao gồm:
 • 1248:00:00 giờ Bài giảng video
 • 104 Bài học
 • Truy cập trên Mobil và TV thông minh
 • Truy cập trong 12 tháng
 • Compare this course with other