Lý thuyết Tập hợp và ánh xạ

Lý thuyết Tập hợp và ánh xạ

Bắt đầu 0(0 Đánh giá) 2 Students enrolled
Biên soạn bởi Giảng viên CDS Cập nhật Fri, 25-Jun-2021 Vietnam
What will i learn?

Đề cương cho môn học này
14 Bài học 168:00:00 giờ
Tập hợp
7 Bài học 84:00:00 giờ
 • Khái niệm tập hợp là gì ? 12
 • Tập hợp là gì và cách xác định một tập hợp 12
 • Cách xác định một tập hợp 12
 • Quan hệ bao hàm 12
 • Phần bù và phần hiệu 12
 • Tập hợp các phần của một tập hợp 12
 • Các tập hợp số thông dụng 12
Ánh xạ
7 Bài học 84:00:00 giờ
 • Ánh xạ là gì ? 12
 • Ảnh của một tập con và nghịch ảnh 12
 • Thí dụ ? Các loại ánh xạ 12
 • Toàn ảnh ? Thí dụ 12
 • Đơn ánh 12
 • Tính chất đơn ánh. Định nghĩa song ánh ? 12
 • Ánh xạ ngược 12
Kiến thức nền tảng
+ View more
Mô tả

Mô t?

+ View more
Other related courses
60:00:00 giờ
Updated Fri, 25-Jun-2021
0 1 20000₫
228:00:00 giờ
0 1 20000₫
00:00:00 giờ
Updated Fri, 25-Jun-2021
0 1 20000₫
00:00:00 giờ
0 1 20000₫
Về giảng viên
 • 0 lượt xem
 • 6 Học viên
 • 271 Môn
+ View more
Phản hồi của học viên
0
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
lượt xem
20000₫
Mua Ngay
Bao gồm:
 • 168:00:00 giờ Bài giảng video
 • 14 Bài học
 • Truy cập trên Mobil và TV thông minh
 • Truy cập trong 12 tháng
 • Compare this course with other