HỌC KÌ II

HỌC KÌ II

Beginer 0(0 Đánh giá) 1 Students enrolled
Biên soạn bởi Giảng viên CDS Cập nhật Wed, 30-Sep-2020 Vietnam
What will i learn?

Đề cương cho môn học này
0 Bài học 00:00:00 giờ
Vợ chồng A Phủ
0 Bài học 00:00:00 giờ
Tự học có hướng dẫn: Nhân vật giao tiếp
0 Bài học 00:00:00 giờ
Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi
0 Bài học 00:00:00 giờ
Vợ nhặt
0 Bài học 00:00:00 giờ
Rừng xà nu
0 Bài học 00:00:00 giờ
Bắt sấu rừng U Minh Hạ
0 Bài học 00:00:00 giờ
Những đứa con trong gia đình
0 Bài học 00:00:00 giờ
Chiếc thuyền ngoài xa
0 Bài học 00:00:00 giờ
Mùa lá rụng trong vườn
0 Bài học 00:00:00 giờ
Một người Hà Nội
0 Bài học 00:00:00 giờ
Thuốc
0 Bài học 00:00:00 giờ
Thực hành về hàm ý
0 Bài học 00:00:00 giờ
Số phận con người
0 Bài học 00:00:00 giờ
Rèn luyện kĩ năng mở bài, kết bài trong bài văn nghị luận
0 Bài học 00:00:00 giờ
Ông già và biển cả
0 Bài học 00:00:00 giờ
Diễn đạt trong văn nghị luận
0 Bài học 00:00:00 giờ
Hồn Trương Ba, da hàng thịt
0 Bài học 00:00:00 giờ
Nhìn về vốn văn hóa dân tộc
0 Bài học 00:00:00 giờ
Phát biểu tự do
0 Bài học 00:00:00 giờ
Phong cách ngôn ngữ hành chính
0 Bài học 00:00:00 giờ
Văn bản tổng kết
0 Bài học 00:00:00 giờ
Tổng kết phần Tiếng Việt: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ
0 Bài học 00:00:00 giờ
Giá trị văn học và tiếp nhận văn học
0 Bài học 00:00:00 giờ
Tổng kết phần Tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ
0 Bài học 00:00:00 giờ
Ôn tập phần văn học
0 Bài học 00:00:00 giờ
Kiến thức nền tảng
+ View more
Mô tả

Mô t?

+ View more
Other related courses
00:00:00 giờ
Updated Wed, 30-Sep-2020
0 1 20000₫
Về giảng viên
 • 0 lượt xem
 • 6 Học viên
 • 271 Môn
+ View more
Phản hồi của học viên
0
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
lượt xem
20000₫
Mua Ngay
Bao gồm:
 • 00:00:00 giờ Bài giảng video
 • 0 Bài học
 • Truy cập trên Mobil và TV thông minh
 • Truy cập trong 12 tháng
 • Compare this course with other