HỌC KÌ I

HỌC KÌ I

Beginer 0(0 Đánh giá) 1 Students enrolled
Biên soạn bởi Giảng viên CDS Cập nhật Wed, 30-Sep-2020 Vietnam
What will i learn?

Đề cương cho môn học này
0 Bài học 00:00:00 giờ
Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám 1945 đến hết thế kỉ XX
0 Bài học 00:00:00 giờ
Nghị luận về một tư tưởng đạo lí
0 Bài học 00:00:00 giờ
Nghị luận xã hội
0 Bài học 00:00:00 giờ
Tuyên ngôn độc lập
0 Bài học 00:00:00 giờ
Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt
0 Bài học 00:00:00 giờ
Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc
0 Bài học 00:00:00 giờ
Mấy ý nghĩ về thơ
0 Bài học 00:00:00 giờ
Đốt-xtôi-ép-xki
0 Bài học 00:00:00 giờ
Nghị luận về một hiện tượng đời sống
0 Bài học 00:00:00 giờ
Phong cách ngôn ngữ khoa học
0 Bài học 00:00:00 giờ
Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS
0 Bài học 00:00:00 giờ
Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ
0 Bài học 00:00:00 giờ
Tây Tiến
0 Bài học 00:00:00 giờ
Việt Bắc
0 Bài học 00:00:00 giờ
Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học
0 Bài học 00:00:00 giờ
Luật thơ
0 Bài học 00:00:00 giờ
Đất nước - Nguyễn Khoa Điềm
0 Bài học 00:00:00 giờ
Đất nước - Nguyễn Đình Thi
0 Bài học 00:00:00 giờ
Thực hành một số phép tu từ ngữ âm
0 Bài học 00:00:00 giờ
Phát biểu theo chủ đề
0 Bài học 00:00:00 giờ
Thực hành một số phép tu từ cú pháp
0 Bài học 00:00:00 giờ
Tiếng hát con tàu
0 Bài học 00:00:00 giờ
Đò Lèn
0 Bài học 00:00:00 giờ
Sóng
0 Bài học 00:00:00 giờ
Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận
0 Bài học 00:00:00 giờ
Đàn ghi ta của Lorca
0 Bài học 00:00:00 giờ
Bác ơi!
0 Bài học 00:00:00 giờ
Tự do
0 Bài học 00:00:00 giờ
Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận
0 Bài học 00:00:00 giờ
Quá trình văn học và phong cách văn học
0 Bài học 00:00:00 giờ
Người lái đò sông Đà
0 Bài học 00:00:00 giờ
Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận
0 Bài học 00:00:00 giờ
Ai đã đặt tên cho dòng sông
0 Bài học 00:00:00 giờ
Đọc thêm: Những ngày đầu tiên của nước Việt Nam mới
0 Bài học 00:00:00 giờ
Kiến thức nền tảng
+ View more
Mô tả

Mô t?

+ View more
Other related courses
00:00:00 giờ
Updated Wed, 30-Sep-2020
0 1 20000₫
Về giảng viên
 • 0 lượt xem
 • 6 Học viên
 • 271 Môn
+ View more
Phản hồi của học viên
0
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
lượt xem
20000₫
Mua Ngay
Bao gồm:
 • 00:00:00 giờ Bài giảng video
 • 0 Bài học
 • Truy cập trên Mobil và TV thông minh
 • Truy cập trong 12 tháng
 • Compare this course with other