HỌC KÌ II

HỌC KÌ II

Beginer 0(0 Đánh giá) 1 Students enrolled
Biên soạn bởi Giảng viên CDS Cập nhật Wed, 30-Sep-2020 Vietnam
What will i learn?

Đề cương cho môn học này
0 Bài học 00:00:00 giờ
Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh
0 Bài học 00:00:00 giờ
Phú sông Bạch Đằng - Trương Hán Siêu
0 Bài học 00:00:00 giờ
Đại cáo bình Ngô - Nguyễn Trãi
0 Bài học 00:00:00 giờ
Lập dàn ý bài văn thuyết minh
0 Bài học 00:00:00 giờ
Khái quát lịch sử tiếng Việt
0 Bài học 00:00:00 giờ
Hiền tài là nguyên khí của quốc gia - Thân Nhân Trung
0 Bài học 00:00:00 giờ
Chuyện chức phán sự đền Tản Viên - Nguyễn Dữ
0 Bài học 00:00:00 giờ
Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn - Ngô Sĩ Liên
0 Bài học 00:00:00 giờ
Những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt
0 Bài học 00:00:00 giờ
Hồi trống Cổ Thành - Trích Tam Quốc diễn nghĩa - La Quán Trung
0 Bài học 00:00:00 giờ
Tào Tháo uống rượu luận anh hùng - La Quán Trung
0 Bài học 00:00:00 giờ
Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ
0 Bài học 00:00:00 giờ
Lập dàn ý bài văn nghị luận
0 Bài học 00:00:00 giờ
Truyện Kiều
0 Bài học 00:00:00 giờ
Trao duyên - Trích Truyện Kiều - Nguyễn Du
0 Bài học 00:00:00 giờ
Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật
0 Bài học 00:00:00 giờ
Chí khí anh hùng - Trích Truyện Kiều - Nguyễn Du
0 Bài học 00:00:00 giờ
Văn bản văn học
0 Bài học 00:00:00 giờ
Thực hành các phép tu từ - Phép điệp và phép đối
0 Bài học 00:00:00 giờ
Các thao tác nghị luận
0 Bài học 00:00:00 giờ
Viết quảng cáo
0 Bài học 00:00:00 giờ
Kiến thức nền tảng
+ View more
Mô tả

Mô t?

+ View more
Other related courses
00:00:00 giờ
Updated Wed, 30-Sep-2020
0 1 20000₫
Về giảng viên
 • 0 lượt xem
 • 6 Học viên
 • 271 Môn
+ View more
Phản hồi của học viên
0
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
lượt xem
20000₫
Mua Ngay
Bao gồm:
 • 00:00:00 giờ Bài giảng video
 • 0 Bài học
 • Truy cập trên Mobil và TV thông minh
 • Truy cập trong 12 tháng
 • Compare this course with other