Chuyên đề. Hàm số và Phương trình lượng giác

Chuyên đề. Hàm số và Phương trình lượng giác

Bắt đầu 0(0 Đánh giá) 1 Students enrolled
Biên soạn bởi Giảng viên CDS Cập nhật Fri, 25-Jun-2021 Vietnam
What will i learn?

Đề cương cho môn học này
0 Bài học 00:00:00 giờ
I. Biến đổi lượng giác (1 tiết)
0 Bài học 00:00:00 giờ
II. Khái quát các dạng phương trình lượng giác
0 Bài học 00:00:00 giờ
III. Giải các bài toán phương trình lượng giác
0 Bài học 00:00:00 giờ
IV. Bài toán lượng giác trong các đề thi tuyển sinh
0 Bài học 00:00:00 giờ
V. Hệ phương trình lượng giác (1 tiết)
0 Bài học 00:00:00 giờ
Kiến thức nền tảng
+ View more
Mô tả

Mô t?

+ View more
Other related courses
1248:00:00 giờ
Updated Fri, 25-Jun-2021
0 1 20000₫
00:00:00 giờ
0 1 20000₫
00:00:00 giờ
0 1 20000₫
00:00:00 giờ
0 1 20000₫
Về giảng viên
 • 0 lượt xem
 • 6 Học viên
 • 271 Môn
+ View more
Phản hồi của học viên
0
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
lượt xem
20000₫
Mua Ngay
Bao gồm:
 • 00:00:00 giờ Bài giảng video
 • 0 Bài học
 • Truy cập trên Mobil và TV thông minh
 • Truy cập trong 12 tháng
 • Compare this course with other