Chuyên đề. Hàm số và Phương trình lượng giác

Chuyên đề. Hàm số và Phương trình lượng giác

Bắt đầu 0(0 Đánh giá) 1 Students enrolled
Biên soạn bởi Giảng viên CDS Cập nhật Thu, 17-Jun-2021 Vietnam
What will i learn?

Đề cương cho môn học này
7 Bài học 84:00:00 giờ
I. Biến đổi lượng giác (1 tiết)
7 Bài học 84:00:00 giờ
 • Biến đổi lượng giác - P1 12
 • Biến đổi lượng giác - P2 12
 • Biến đổi lượng giác - P3 12
 • Biến đổi lượng giác - P4 12
 • Biến đổi lượng giác - P5 12
 • Biến đổi lượng giác - P6 12
 • Biến đổi lượng giác - P7 12
Kiến thức nền tảng
+ View more
Mô tả

Mô t?

+ View more
Other related courses
1296:00:00 giờ
Updated Thu, 17-Jun-2021
0 1 20000₫
00:00:00 giờ
0 1 20000₫
00:00:00 giờ
0 1 20000₫
00:00:00 giờ
0 1 20000₫
Về giảng viên
 • 0 lượt xem
 • 6 Học viên
 • 271 Môn
+ View more
Phản hồi của học viên
0
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
lượt xem
20000₫
Mua Ngay
Bao gồm:
 • 84:00:00 giờ Bài giảng video
 • 7 Bài học
 • Truy cập trên Mobil và TV thông minh
 • Truy cập trong 12 tháng
 • Compare this course with other