Ch4. Số phức

Ch4. Số phức

Bắt đầu 0(0 Đánh giá) 1 Students enrolled
Biên soạn bởi Giảng viên CDS Cập nhật Fri, 25-Jun-2021 Vietnam
What will i learn?

Đề cương cho môn học này
0 Bài học 00:00:00 giờ
Bài 1: Số phức. Biểu diễn hình học của số phức
0 Bài học 00:00:00 giờ
Bài 2: Phép cộng và phép nhân của số phức
0 Bài học 00:00:00 giờ
Bài 3: Phép chia số phức
0 Bài học 00:00:00 giờ
Bài 4: Tìm căn bậc hai của số phức
0 Bài học 00:00:00 giờ
Bài 5: Phương trình bậc 2 với hệ số phức
0 Bài học 00:00:00 giờ
Bài 6: Giải phương trình bậc 2 trên hệ số phức ( tiếp theo)
0 Bài học 00:00:00 giờ
Bài 7: Giải một số bài toán số phức trong đề thi tốt nghiệp.
0 Bài học 00:00:00 giờ
Bài 8. Giải các đề thi, đề kiểm tra các năm trước
0 Bài học 00:00:00 giờ
Bài 9. Các đề thi, kiểm tra luyện tập
0 Bài học 00:00:00 giờ
Kiến thức nền tảng
+ View more
Mô tả

Mô t?

+ View more
Other related courses
00:00:00 giờ
0 6 20000₫
00:00:00 giờ
0 2 20000₫
00:00:00 giờ
Updated Fri, 25-Jun-2021
0 1 20000₫
Về giảng viên
 • 0 lượt xem
 • 6 Học viên
 • 271 Môn
+ View more
Phản hồi của học viên
0
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
lượt xem
20000₫
Mua Ngay
Bao gồm:
 • 00:00:00 giờ Bài giảng video
 • 0 Bài học
 • Truy cập trên Mobil và TV thông minh
 • Truy cập trong 12 tháng
 • Compare this course with other