Ch4. Số phức

Ch4. Số phức

Bắt đầu 0(0 Đánh giá) 1 Students enrolled
Biên soạn bởi Giảng viên CDS Cập nhật Thu, 17-Jun-2021 Vietnam
What will i learn?

Đề cương cho môn học này
14 Bài học 168:00:00 giờ
Bài 1: Số phức. Biểu diễn hình học của số phức
0 Bài học 00:00:00 giờ
 • Lũy thừa 12
 • Lũy thừa 12
 • Lũy thừa 12
 • Lũy thừa 12
 • Lũy thừa 12
 • Lũy thừa 12
 • Lũy thừa 12
 • Lũy thừa 12
 • Lũy thừa 12
 • Lũy thừa 12
 • Lũy thừa 12
 • Lũy thừa 12
 • Lũy thừa 12
 • Lũy thừa 12
Kiến thức nền tảng
+ View more
Mô tả

Mô t?

+ View more
Other related courses
924:00:00 giờ
0 5 20000₫
00:00:00 giờ
0 2 20000₫
00:00:00 giờ
Updated Thu, 17-Jun-2021
0 1 20000₫
Về giảng viên
 • 0 lượt xem
 • 6 Học viên
 • 271 Môn
+ View more
Phản hồi của học viên
0
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
lượt xem
20000₫
Mua Ngay
Bao gồm:
 • 168:00:00 giờ Bài giảng video
 • 14 Bài học
 • Truy cập trên Mobil và TV thông minh
 • Truy cập trong 12 tháng
 • Compare this course with other